Přidej se k nám!

Chceš zažít dobrodružství, najít si nové kamarády, chodit do přírody, zahrát si nové hry, překonat sám sebe? Tak přijď mezi nás!

Jak se přihlásit?

Není to nic složitého

Kdy má který oddíl schůzky a kdo je kdo:

Pro rodiče

Junák – český skaut, z.s. je největší dětskou organizací u nás a zároveň součástí celosvětového hnutí. Skauting si klade za cíl připravit své členy na řešení situací v běžném životě a zároveň jim nabídnout pestrou činnost a mnoho zážitků.

Kdo se může přihlásit?

Každý, komu je minimálně 5 let. Přihlásit se může samozřejmě i dospělý, pokud má zájem o práci s dětmi nebo pokud ho skautská myšlenka nějakým způsobem oslovuje.

Cena

Jaká je časová náročnost?

Každý oddíl má činnost rozvrženou trochu jinak, ale zhruba platí toto:

Zajištění bezpečnosti

Skautští vedoucí musí projít přísným systémem vzdělávacích kurzů (včetně zdravotního) a zkoušek. Proto jsou nejen kvalifikovaní pro zajištění všech činností s Vašimi dětmi, ale mají také s touto činností mnoho zkušeností.