Středisko Skaláci - Police nad Metují

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Středisko Skaláci Police nad Metují vzniklo v roce 1919, úspěšně překonalo všechny zákazy Junáka a dnes má okolo 100 členů a naše členská základna se stále rozrůstá.

Ve středisku fungují 4 oddíly, které sdružují děti a mládež od předškolního věku až po vysokoškoláky a dospělé.

Kontakt