Akce

akce plánované
název akcepro kohotermín
akce proběhlé
Tábor světlušek a vlčat světlušky, vlčata 14.07.2018 - 28.07.2018
Víkendovka světlušky 01.06.2018 - 03.06.2018
POLICKÝ VANDR skauty, skautky, světlušky, vlčata, medvíďata 19.05.2018
Jenodenní výprava světlušky 13.05.2018
Závody světlušek a vlčat světlušky, vlčata 28.04.2018
Ukliďme Polici celé středisko 07.04.2018
Velikonoční prázdniny - Višňová u Křivoklátu celé středisko 29.03.2018 - 01.04.2018
Turnaj v dekových hrách rovery, skauty, skautky, světlušky, vlčata 04.03.2018
Výprava na Dobrošov světlušky, vlčata 25.02.2018
Putování na Junáckou vyhlídku celé středisko 31.12.2017
Předvánoční vytrubování celé středisko 23.12.2017
Vánoční besídka světlušky 16.12.2017
Vánoční dílničky celé středisko 09.12.2017
Jednodenní výprava světlušky 18.11.2017
Den veteránů rovery, skauty, skautky, světlušky, vlčata 10.11.2017
Podzimní prázdniny - Kolín skautky, světlušky 25.10.2017 - 28.10.2017
Babí léto celé středisko 22.09.2017 - 24.09.2017
První schůzka ve školním roce 2017/2018 světlušky 04.09.2017