Akce


akce plánované
název akcepro kohotermín
Podzimní prázdniny Jablonec nad Nisou skautky, světlušky 26.10.2018 - 29.10.2018
Oslavy 100 let republiky v Polici nad Metují skautky, skauty, světlušky, vlčata, rovery 24.10.2018
akce proběhlé
název akcepro kohotermín
První schůzka ve školním roce 2017/2018 světlušky 04.09.2017
Babí léto celé středisko 22.09.2017 - 24.09.2017
Vánoční dílničky celé středisko 09.12.2017
Podzimní prázdniny - Kolín skautky, světlušky 25.10.2017 - 28.10.2017
Den veteránů celé středisko 10.11.2017
Předvánoční vytrubování celé středisko 23.12.2017
Putování na Junáckou vyhlídku celé středisko 31.12.2017
Vánoční besídka světlušky 16.12.2017
Výprava na Dobrošov světlušky, vlčata 25.02.2018
Velikonoční prázdniny - Višňová u Křivoklátu celé středisko 29.03.2018 - 01.04.2018
Turnaj v dekových hrách celé středisko 04.03.2018
Závody světlušek a vlčat světlušky, vlčata 28.04.2018
Víkendovka světlušky 01.06.2018 - 03.06.2018
Jenodenní výprava světlušky 13.05.2018
Ukliďme Polici celé středisko 07.04.2018
Tábor světlušek a vlčat světlušky, vlčata 14.07.2018 - 28.07.2018
POLICKÝ VANDR celé středisko 19.05.2018
Focení střediskových fotografií celé středisko 16.09.2018
Babí léto - světlušky světlušky 15.09.2018 - 16.09.2018
Skautská pouť - Příběhy knihovny světlušky 07.10.2018
Dvoudenní výprava - přespávání v klubovně světlušky 12.10.2018 - 13.10.2018